นโยบายความเป็นส่วนตัว

เรียนผู้ใช้ ยินดีต้อนรับสู่ใช้บริการของ P.D. Business Plus Company Limited  (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "บริษัท")

ข้อกำหนดการใช้งานเหล่านี้ร่วมกับนโยบายความเป็นส่วนตัวและนโยบายอื่น ๆ ที่โพสต์บนแอปพลิเคชันถือเป็นข้อตกลงที่มีผลผูกพัน ("ข้อตกลง") ซึ่งอธิบายข้อกำหนดและเงื่อนไขภายใต้  Candy Doll ("แอปพลิเคชัน") ที่มอบให้แก่คุณ โดยการเข้าถึงแอปพลิเคชันและใช้บริการใด ๆ ที่ให้ไว้ภายใต้แอปพลิเคชัน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการดูเนื้อหาใด ๆ การเล่นเกม หรือการใช้ทรัพยากร ข้อมูล เนื้อหา เนื้อหา และผลลัพธ์หรือผลลัพธ์ที่ได้มาจากบริการหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าว ในแอปพลิเคชัน คุณตกลงโดยชัดแจ้งที่จะผูกพันตามข้อตกลงนี้ รวมถึงข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราที่มีให้กับคุณในแอปพลิเคชัน และกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมดที่ควบคุมการใช้แอปพลิเคชันนี้

การจำกัดอายุ : คุณไม่สามารถใช้แอปพลิเคชันได้หากคุณอายุต่ำกว่า 18 ปี

แอปพลิเคชั่น นี้เคารพและปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการทุกคน เพื่อให้บริการที่ถูกต้องและดียิ่งขึ้นแก่คุณ แอปพลิเคชันนี้จะใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามข้อกำหนดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่นในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ แอปพลิเคชันนี้จะไม่เปิดเผยหรือให้ข้อมูลนี้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับอนุญาตจากคุณล่วงหน้า แอปพลิเคชันนี้จะอัปเดต นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราว เมื่อคุณยอมรับข้อตกลงการใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ คุณจะถือว่าคุณได้ยอมรับเนื้อหาทั้งหมดของนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

1.ขอบเขตการสมัคร

1.1 เมื่อคุณลงทะเบียนบัญชีแอปของคุณสำหรับแอปพลิเคชันนี้ คุณจะให้ข้อมูลการลงทะเบียนส่วนบุคคลตามข้อกำหนดของแอป

1.2 เมื่อคุณใช้บริการเครือข่ายแอปพลิเคชันนี้หรือเยี่ยมชมหน้าเว็บแพลตฟอร์มแอปพลิเคชัน แอปพลิเคชันนี้จะรับและบันทึกข้อมูลบนเบราว์เซอร์และคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะที่อยู่ IP ประเภทของเบราว์เซอร์ และข้อมูลที่ใช้ เช่น ภาษา วันที่ และ เวลาในการเข้าถึง ข้อมูลคุณลักษณะของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ และบันทึกหน้าเว็บที่คุณต้องการ

1.3 แอปพลิเคชันนี้รับข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้จากพันธมิตรทางธุรกิจด้วยวิธีการทางกฎหมาย

2.การรวบรวมและการใช้ข้อมูล

2.1 คำแนะนำเฉพาะ

2.1.1 เมื่อคุณลงทะเบียนในแอปพลิเคชันนี้ บริษัทจะใช้รหัสผ่านบัญชีที่คุณให้ไว้เพื่อลงทะเบียนและตรวจสอบว่าบัญชีไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ถูกบล็อกโดยบริษัทตาม "ข้อตกลงผู้ใช้" เพื่อช่วยให้คุณดำเนินการลงทะเบียนผู้ใช้แอปพลิเคชันนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลนี้ คุณอาจไม่สามารถดำเนินการลงทะเบียนหรือใช้บริการของบริษัทได้ตามปกติ

2.1.2 เมื่อคุณใช้ฟังก์ชันหรือบริการของแอปพลิเคชันนี้ ในสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณอาจต้องให้หรืออนุญาตให้บริษัทรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นสำหรับบริการที่เกี่ยวข้อง หากคุณปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับฟังก์ชันหรือบริการบางอย่าง คุณอาจไม่สามารถใช้ฟังก์ชันหรือบริการบางอย่างได้ แต่สิ่งนี้จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานฟังก์ชันหรือบริการอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันนี้ตามปกติ

(1) เพื่อมอบประสบการณ์ที่ดีขึ้นแก่คุณ บริษัทจะแยกคุณลักษณะการตั้งค่าของคุณตามข้อมูลอุปกรณ์และบันทึกการบริการของคุณหลังจากการประมวลผลการลบการระบุตัวตน และใช้ภาพผู้ใช้ตามแท็กคุณลักษณะเพื่อแสดง พุชเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง และบริการ โปรดทราบว่าข้อมูลอุปกรณ์และข้อมูลบันทึกการบริการที่แยกจากกันเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุบุคคลธรรมดาที่เฉพาะเจาะจงได้ หากบริษัทรวมข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวเข้ากับข้อมูลอื่น ๆ เพื่อระบุบุคคลธรรมดาโดยเฉพาะ หรือใช้ร่วมกับข้อมูลส่วนบุคคล ในระหว่างระยะเวลาการใช้งานรวม ข้อมูลที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจะถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคล เว้นแต่คุณจะระบุไว้เป็นอย่างอื่น โดยการอนุญาตหรือกฎหมายและข้อบังคับ บริษัทจะไม่เปิดเผยชื่อและไม่ระบุตัวตนข้อมูลดังกล่าว

(2) เมื่อคุณสมัครเพื่อจัดส่งรางวัลหรือแลกผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้าพอยต์ คุณอาจต้องให้ข้อมูลชื่อจริงของคุณตามกฎหมาย ข้อบังคับ และข้อกำหนดด้านกฎระเบียบของประเทศ ข้อมูลชื่อจริงนี้อาจรวมถึงชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ และที่อยู่ของคุณ และหลังจากสร้างคำสั่งซื้อสำเร็จแล้ว ให้ให้ข้อมูลคำสั่งซื้อและผู้รับที่เกี่ยวข้องแก่ ซัพพลายเออร์ สินค้าโภคภัณฑ์ที่เป็นบุคคลที่สามเพื่อดำเนินการจัดส่งให้เสร็จสิ้น และกำหนดให้ซัพพลายเออร์ ต้องเก็บข้อมูลคำสั่งซื้อและผู้รับของคุณไว้เป็นความลับอย่างเคร่งครัด

2.1.3 เมื่อคุณใช้บริการแอปพลิเคชันนี้ เพื่อรักษาการดำเนินงานที่ปลอดภัยและมั่นคงของบริการ และป้องกันการทำธุรกรรมและความเสี่ยงด้านเงินทุน บริษัทจะรวบรวมข้อมูลต่อไปนี้ รวมถึงรุ่นอุปกรณ์ของคุณ ระบบปฏิบัติการ ตัวระบุอุปกรณ์ที่ไม่ซ้ำกัน และ เวอร์ชั่นของหมายเลขซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันนี้ ที่อยู่ IP สำหรับการเข้าสู่ระบบ วิธีการเข้าถึง ประเภทและสถานะของเครือข่าย ข้อมูลคุณภาพเครือข่าย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบันทึกการทำงานของแอปพลิเคชันนี้ และบันทึกการบริการ หากคุณไม่ยินยอมให้บริษัทรวบรวมข้อมูลข้างต้น อาจก่อให้เกิดความผิดปกติบางประการในประสบการณ์การเล่นเกมที่รวบรวมข้อมูล แต่จะไม่ส่งผลต่อการใช้งานฟังก์ชันหรือบริการอื่น ๆ ของแอปพลิเคชันนี้ตามปกติ

2.1.4 เพื่อให้บริการที่แม่นยำ เป็นส่วนตัว และสะดวกสบายยิ่งขึ้นแก่คุณ เพื่อปรับปรุงประสบการณ์การบริการ ปรับปรุงคุณภาพการบริการ หรือเพื่อป้องกันความเสี่ยง บริษัทจะรวบรวมข้อเสนอแนะของคุณ ข้อมูลที่ให้ไว้เมื่อให้คำแนะนำ และรวบรวมการใช้งานของคุณ ฟังก์ชั่นการใช้งาน หรือ สำหรับประเภทบริการ วิธีการ และข้อมูลการดำเนินงาน บริษัทจะดำเนินการทางสถิติ การประมวลผล และการวิเคราะห์ข้อมูลนี้อย่างครอบคลุม และจะให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องแก่คุณตามข้อมูลข้างต้น

2.1.5 ในสถานการณ์ต่อไปนี้ คุณสามารถเลือกได้ว่าจะอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณหรือไม่:

(1) เพื่อให้มั่นใจถึงการทำงานตามปกติของซอฟต์แวร์และบริการ เราจะรวบรวมรุ่นฮาร์ดแวร์ หมายเลขเวอร์ชั่นระบบปฏิบัติการ ที่อยู่ IP หมายเลขเวอร์ชั่นซอฟต์แวร์ วิธีและประเภทการเข้าถึงเครือข่าย บันทึกการทำงาน และข้อมูลอื่น ๆ ของคุณ โปรดเข้าใจว่าข้อมูลนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานที่เราต้องรวบรวมเพื่อให้บริการและรับรองการทำงานปกติของผลิตภัณฑ์ของเรา

(2) รับสิทธิ์ในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อแคชข้อความ รูปภาพ วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ ที่สร้างขึ้นระหว่างการใช้งานแอปของคุณ หลังจากปฏิเสธการอนุญาต คุณจะไม่สามารถอัปโหลดรูปภาพเพื่อเผยแพร่รายการผู้เล่นได้

(3) ได้รับอนุญาตในการถ่ายภาพและบันทึกวิดีโอสำหรับการถ่ายภาพ และถ่ายภาพที่เกี่ยวข้องโดยตรงเมื่อเผยแพร่การแสดงของผู้เล่น หลังจากที่การอนุญาตถูกปฏิเสธ ฟังก์ชันข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้

(4) รับอัลบั้มรูปภาพ เนื้อหาสื่อ และไฟล์สำหรับการอัปโหลดรูปภาพ การตั้งค่าอวตารของคุณ และเผยแพร่รายการเล่น ข้อมูลรูปภาพที่ได้รับจากแอปจะถูกเข้ารหัสและจัดเก็บไว้ในฐานข้อมูล หลังจากที่การอนุญาตถูกปฏิเสธ ฟังก์ชันข้างต้นจะไม่สามารถใช้งานได้

(5)แอปพลิเคชันนี้รวม Mob Share SDK ของ MobTech Co., Ltd. เพื่อรองรับการแบ่งปันเนื้อหาที่คุณสนใจบนแพลตฟอร์มโซเชียล เช่น Facebook, Google Plus และ QQ

(6) แอปพลิเคชันนี้รวมสถิติมือถือ UmengSDK ของ Umeng Technology Co., Ltd. ซึ่งนับเหตุการณ์ใหม่ เปิดตัว ใช้งานอยู่ กำหนดเอง และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน และรวมถึงฟังก์ชันตำแหน่งตำแหน่งที่ขัดข้องสำหรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ . ฟังก์ชั่นข้างต้นอาจทำให้คุณต้องเปิดใช้งานบริษัทในอุปกรณ์ พื้นที่เก็บข้อมูล กล้อง (กล้อง) การเข้าถึงอัลบั้ม ตำแหน่ง และการอนุญาตในการเริ่มต้นด้วยตนเอง เพื่อให้บรรลุการรวบรวมและการใช้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับฟังก์ชั่นเหล่านี้

(7)แอปพลิเคชันนี้รวม SDK สถิติมือถือ Firebase ของ Google ซึ่งนับเหตุการณ์ใหม่ เปิดใช้งาน ใช้งานอยู่ เหตุการณ์ที่กำหนดเอง และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน และรวมถึงฟังก์ชันระบุตำแหน่งข้อขัดข้องสำหรับผู้ใช้ประเภทต่างๆ

(8) แอปพลิเคชันนี้รวม SDK สถิติมือถือของ AppsFlyer ซึ่งนับเหตุการณ์ใหม่ เปิดใช้งาน ใช้งานอยู่ เหตุการณ์ที่กำหนดเอง และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของแอปพลิเคชัน และรวมถึงฟังก์ชันตำแหน่งที่ขัดข้อง ซึ่งใช้สำหรับบริการของผู้ใช้ประเภทต่างๆ

(9) แอปพลิเคชันนี้รวม SDK สถิติบนมือถือของ Facebook ซึ่งนับเหตุการณ์ใหม่ เปิดใช้งาน ใช้งานอยู่ และกำหนดเอง และตัวบ่งชี้อื่น ๆ ของแอปพลิเคชันสำหรับบริการของผู้ใช้ประเภทต่างๆ

โปรดทราบว่าหากคุณเปิดใช้งานการอนุญาตเหล่านี้ แสดงว่าคุณอนุญาตให้บริษัทรวบรวมและใช้ข้อมูลนี้เพื่อใช้งานฟังก์ชันข้างต้น หากคุณยกเลิกการอนุญาตเหล่านี้ บริษัทจะไม่รวบรวมและใช้ข้อมูลของคุณอีกต่อไป และจะไม่ใช่ให้คุณจัดให้มีฟังก์ชันที่กล่าวถึงข้างต้นที่เกี่ยวข้องกับการอนุญาตเหล่านี้

2.2 คำอธิบายทั่วไป

2.2.1 คำอธิบาย 2.2.1 แอปพลิเคชันนี้จะไม่จัดหา ขาย ให้เช่า แบ่งปันหรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการเข้าสู่ระบบส่วนบุคคลของคุณให้กับบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้อง หากพื้นที่เก็บข้อมูลของเราได้รับการซ่อมแซมหรืออัปเกรด เราจะส่งข้อความพุชเพื่อแจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า โปรดอนุญาตให้แอปนี้แจ้งให้คุณทราบล่วงหน้า

2.2.2 แอปพลิเคชันนี้ยังไม่อนุญาตให้บุคคลที่สามรวบรวม แก้ไข ขาย หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่ว่าด้วยวิธีใดก็ตาม หากผู้ใช้แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนี้มีส่วนร่วมในกิจกรรมข้างต้น เมื่อค้นพบแล้ว แอปพลิเคชันนี้มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกข้อตกลงการบริการกับผู้ใช้ทันที

2.2.3 เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการผู้ใช้ แอปพลิเคชันนี้อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อให้ข้อมูลที่คุณสนใจ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการถึงคุณ หรือการแบ่งปันข้อมูลกับพันธมิตรของแอปพลิเคชันนี้เพื่อ ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการถึงคุณ (อย่างหลังต้องได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า)

3.การเปิดเผยข้อมูล

3.1 ภายใต้สถานการณ์ต่อไปนี้ แอปพลิเคชันนี้จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณทั้งหมดหรือบางส่วนตามความต้องการส่วนตัวของคุณหรือกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง:

3.1.1 เราจะไม่เปิดเผยต่อบุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณล่วงหน้า

3.1.2 เพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอ คุณต้องแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของคุณกับบุคคลที่สาม

3.1.3 ตามบทบัญญัติที่เกี่ยวข้องของกฎหมาย ข้อบังคับ และกฎหมายของประเทศที่เกี่ยวข้อง หรือข้อกำหนดของสถาบันการบริหารหรือตุลาการ เปิดเผยต่อบุคคลที่สามหรือสถาบันการบริหารหรือตุลาการ

3.1.4 หากคุณละเมิดกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง หรือข้อตกลงการบริการแอปพลิเคชันนี้ หรือกฎที่เกี่ยวข้อง คุณต้องเปิดเผยต่อบุคคลที่สาม

3.1.5 หากคุณเป็นผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและได้ยื่นเรื่องร้องเรียน คุณควรเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวแก่ผู้ถูกร้องตามคำร้องขอของผู้ถูกร้อง เพื่อให้ทั้งสองฝ่ายสามารถจัดการกับข้อพิพาทด้านสิทธิที่อาจเกิดขึ้นได้

4.แนวทางปฏิบัติสำหรับพฤติกรรมผู้ใช้และเนื้อหาที่ผู้ใช้สร้างขึ้น

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องสิทธิ์ทางกฎหมายของผู้ใช้แต่ละราย และในเวลาเดียวกันเรากำหนดให้ผู้ใช้ปฏิบัติตามกฎที่เกี่ยวข้อง พฤติกรรมและเนื้อหาต่อไปนี้จะถูกห้าม

4.1 พฤติกรรมต้องห้าม

เรามุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้และข้อมูลส่วนตัว/ความลับ และห้ามมิให้มีการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากผู้ใช้ที่เกี่ยวข้องหรือตามหลักกฎหมายอื่น ๆ พฤติกรรมต้องห้ามดังกล่าวได้แก่:

4.1.1 การโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล

4.1.2 การโพสต์ข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอม (รวมถึง "doxxing" - กล่าวคือ การเผยแพร่ข้อมูลประจำตัวของเจ้าของข้อมูลโดยมีเจตนาก่อให้เกิดการคุกคาม ความตื่นตระหนก หรือความทุกข์)

4.1.3 การโพสต์ข้อมูลใด ๆ ที่ได้รับจากการแฮ็คหรือวิธีการอื่นที่ผิดกฎหมายหรือผิดจริยธรรม

4.1.4 การเปิดเผยที่อยู่อาศัย/เซฟเฮาส์โดยไม่ได้รับอนุญาต

4.1.5 การโพสต์ข้อมูลของผู้เยาว์

นอกจากนี้ เรายังปฏิบัติและปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ของเราตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของเราเสมอ

4.2 เนื้อหาที่โต้แย้งได้

เราห้ามเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม เรามองว่าเนื้อหาและพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้นเป็นเนื้อหาหรือพฤติกรรมใดๆ ที่มีแนวโน้มสมเหตุสมผลที่จะก่อให้เกิดความไม่พอใจและ/หรือความทุกข์ ทั้งต่อเรื่องและ/หรือต่อสาธารณะ ซึ่งอาจรวมถึง:

4.2.1 คำพูดแสดงความเกลียดชัง - เช่น การโจมตีโดยตรงต่อเชื้อชาติ ชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด ศาสนา รสนิยมทางเพศ ความพิการทางร่างกายหรือจิตใจ หรือรูปแบบอื่น ๆ ของคำพูดหรือจินตภาพที่ "ลดทอนความเป็นมนุษย์"

4.2.2 เนื้อหาความรุนแรงอย่างโจ่งแจ้ง – รวมถึงต่อทั้งมนุษย์และสัตว์ (และไม่ว่าจะมีชีวิตอยู่หรือตายไปแล้ว)

4.2.3 ภาพเปลือยและกิจกรรมทางเพศ

4.2.4 การชักชวนทางเพศ เช่น การแบ่งปันภาพอนาจาร หรือข้อเสนอ/คำขอบริการทางเพศอย่างชัดเจน

4.2.5 เนื้อหาที่โหดร้ายและไม่ละเอียดอ่อน หรือพฤติกรรมการละเมิดอื่นๆ เช่น การมุ่งเป้าไปที่เหยื่อที่ได้รับบาดเจ็บสาหัสทางร่างกายหรือจิตใจ การเรียกร้องให้บุคคลเสียชีวิต การแก้แค้นสื่อลามก และการกล่าวอ้างที่เป็นเท็จ (เช่น การกล่าวอ้างลักษณะ/ความสามารถเชิงลบที่เป็นเท็จ)

5.การจัดเก็บและแลกเปลี่ยนข้อมูล

5.1 ข้อมูลและข้อมูลเกี่ยวกับคุณที่รวบรวมโดยแอปพลิเคชันนี้จะถูกจัดเก็บไว้ในเซิร์ฟเวอร์ของแอปพลิเคชันนี้และ/หรือบริษัทในเครือ ข้อมูลและข้อมูลนี้อาจถูกส่งไปยังประเทศ ภูมิภาค หรือนอกประเทศที่แอปพลิเคชันรวบรวมข้อมูลและข้อมูล เพื่อเข้าชม จัดเก็บ และจัดแสดงนอกประเทศ

6.การลบข้อมูล

6.1 คุณสามารถติดต่อเราผ่านข้อมูลติดต่อใน ข้อ 8 เพื่อสมัครเพื่อลบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณและยกเลิกบัญชีของคุณ หลังจากที่คุณยกเลิกบัญชีของคุณ เราจะหยุดให้บริการผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่คุณ และลบข้อมูลเหล่านั้นตามกฎหมายที่บังคับใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ หรือทำให้เป็นนิรนาม

7. การใช้คุกกี้

7.1 หากคุณไม่ปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ แอปพลิเคชันนี้จะตั้งค่าหรือเข้าถึงคุกกี้บนคอมพิวเตอร์ของคุณ เพื่อให้คุณสามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการหรือฟังก์ชันของแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันนี้ที่ต้องใช้คุกกี้ แอปพลิเคชันนี้ใช้คุกกี้เพื่อมอบบริการที่รอบคอบและเป็นส่วนตัวมากขึ้นให้กับคุณ รวมถึงบริการส่งเสริมการขาย

7.2 คุณมีสิทธิ์เลือกที่จะยอมรับหรือปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณสามารถปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ได้โดยแก้ไขการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของคุณ แต่ถ้าคุณเลือกที่จะปฏิเสธที่จะยอมรับคุกกี้ คุณอาจไม่สามารถเข้าสู่ระบบหรือใช้บริการเว็บหรือฟังก์ชันของแอปพลิเคชันนี้ที่ต้องอาศัยคุกกี้ได้

7.3 นโยบายนี้จะใช้กับข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่ได้รับผ่านคุกกี้ที่ตั้งค่าไว้ในแอปพลิเคชันนี้

8. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

8.1 หากคุณตัดสินใจที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว เราจะโพสต์การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ในนโยบายนี้ บนเว็บไซต์ของบริษัทของเรา และตามที่เราเห็นสมควร เพื่อให้คุณสามารถเข้าใจวิธีที่เรารวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ใครสามารถเข้าถึงข้อมูลนี้ และภายใต้สถานการณ์ใดที่เราจะเปิดเผยข้อมูลนี้

8.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ได้ตลอดเวลา ดังนั้น โปรดตรวจสอบบ่อยครั้ง หากมีการเปลี่ยนแปลงสำคัญในนโยบายนี้ บริษัทจะแจ้งให้ทราบผ่านประกาศบนเว็บไซต์

9.ติดต่อเรา

9.1 ผู้ใช้สามารถส่งคำขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้ออกจากระบบของบริษัทได้โดยการส่งอีเมลถึงบริษัทที่: pdbusinessplus@gmail.com จากนั้นบัญชีของคุณและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจะถูกลบ ยกเว้นในกรณีที่มีการร้องขอให้เก็บสำเนาข้อมูลและบันทึกของคุณไว้ในที่เก็บถาวรของบริษัทภายใต้กฎหมายที่บังคับใช้หรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ บริษัทจะใช้ความพยายามตามสมควรในการตอบสนองคำขอของคุณ

9.2 เราจะตรวจสอบปัญหาที่เกี่ยวข้องโดยเร็วที่สุดและตอบกลับภายในสิบห้าวันหลังจากยืนยันตัวตนผู้ใช้ของคุณ

9.3 โปรดปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอย่างเหมาะสมและมอบให้ผู้อื่นเมื่อจำเป็นเท่านั้น หากคุณพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณรั่วไหล โดยเฉพาะชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของแอปพลิเคชันนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของแอปพลิเคชันนี้ทันที เพื่อให้แอปพลิเคชันนี้สามารถใช้มาตรการที่เกี่ยวข้องได้

9.4 ขอขอบคุณที่สละเวลาทำความเข้าใจนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา! เราจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและสิทธิ์ทางกฎหมายของคุณ ขอขอบคุณอีกครั้งสำหรับความไว้วางใจของคุณ!

10. การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

10.1 บริษัทอาจแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้ตลอดเวลา และจะให้ข้อมูลอัปเดตแก่คุณหรือชี้แจงแนวปฏิบัติของเรา คุณควรอ้างอิงถึงนโยบายนี้เสมอสำหรับข้อมูลล่าสุดและวันที่มีผลบังคับใช้ของการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

10.2 อัปเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 06 ตุลาคม 2023